Nagpamigay tayo ng mahigit isandaang libong binhi ng niyog at nagpatanim sa halos sampunlibong ektarya ng lupa sa buong bansa

Nagpamigay tayo ng mahigit isandaang libong binhi ng niyog at nagpatanim sa halos sampunlibong ektarya ng lupa sa buong bansa Pinapalawak natin ang kanilang kaalaman sa makabagong mga teknolohiya within pamait ng biography-fertilizers, na gawa sa Pilipinas on subok din during the maaasahan. Sa well-balanced manure approach, gaganda ang ani ng mga magsasaka. Hindi na… Continue reading Nagpamigay tayo ng mahigit isandaang libong binhi ng niyog at nagpatanim sa halos sampunlibong ektarya ng lupa sa buong bansa